sobota, 25 lipca 2009

Niebieski sen


Senne, zagadkowe kolczyki z kyanitem, iolitem i szafirem.

Brak komentarzy: